بازرسی کالا

بازرسی کالا:

از مسائل مهمی که برای خریداران و واردکنندگان کالا از خارج از کشور بسیار حائز اهمیت بوده به طوری که به یک دغدغه دائمی برای آنها تبدیل شده است عدم اطمینان به طرف مقابل در هنگام انجام معاملات بین المللی و خرید کالاست. در برخی مواقع ممکن است تاجر در مورد پایبندی کشور مبدا به تعهداتش در خصوص کیفیت و کمیت کالا تردید داشته باشد. اما یکی از ابزارهایی که می‌تواند در این راستا کمک ویژه ای به خریدارکالا کند و منجر به کسب اعتماد و امنیت خاطر وی شود ، فرآیند بازرسی کالاست که در این فرآیند کالای سفارش داده شده قبل از حمل و انتقال به کشور مقصد، مورد بررسی و کنترل قرار می گیرد.

بازرسی کالا

شرکت های بازرسی کالا:

به این ترتیب شرکت ‌های بازرسی کالا با استفاده از مکانیزم‌های خاص و با اعمال نظارت و کنترل کمی و کیفی کالای خریداری شده، موجب رفع مشکلات و کاهش اختلافاتی می شوند که ممکن است در آینده بین خریدار و فروشنده رخ دهد. بنابراین باید گفت این فرایند یکی از بخش ‌های مهم و اساسی در تجارت خارجی به شمار می آید.

در طی فرآیند های مربوط به این فرایند، یک سری فعالیت ‌ها از قبیل تحویل، پرداخت، بررسی ادعاها، تنظیم مجوز ها، اطمینان از مرغوبیت کالا و جلوگیری از ورود و صدور کالای نامرغوب و غیره  براساس گواهی بازرسی کالا،  انجام می شوند. بازرسی کالا  اغلب یک آزمایش منظم یا ارزیابی رسمی است. در فعالیت ‌های تجاری، بازرسی شامل اندازه‌گیری ‌ها و تست ‌هایی است که برای تایید ویژگی‌های خاص موجود در کالای وارداتی در نظر گرفته می‌شوند. نتایج معمولاً با الزامات و استانداردهای مشخص برای تعیین این که آیا آیتم های موجود در کالا هم‌ راستا با ویژگی های گفته شده از قبل می باشد یا خیر در نظر گرفته شده و  اغلب با یک روش بازرسی استاندارد در محل برای اطمینان از بررسی سازگاری مقایسه می‌شوند.


بازگشت به صفحه اصلی

ثبت سفارش کالا

ترخیص کالا در بازرگانی فرهادی